Scroll Top
Notweg 32 ● 1068 LL Amsterdam

Debate in a prison: kracht in Actie “Your Sercurity”

Published on: 21 Oct, 2010  |   Author: webmaster

KIA_VEILIG.jpg

Op 28 oktober 2010 om 19.30 uur is de volgende bijeenkomst van Kracht in Actie. Het thema is Jouw veiligheid. De avond vindt plaats op een unieke locatie: het cellencomplex van het Huis van Bewaring aan de Noordsingel in Rotterdam! LOKAAL, Webate en Bridgizz nodigen je van harte uit om aanwezig te zijn.

Het debat gaat over een veilige stad. Rotterdam kent de meeste meldingen van overlastgevende jongeren. Daarnaast komt een groot aantal Rotterdamse jongeren al vroeg in aanraking met politie en justitie. Wat zijn daarvan de oorzaken? Zijn er oplossingen? En belangrijker nog: hoe kunnen criminaliteit en overlast worden voorkomen? Welke rol is daarbij weggelegd voor de stad, de omgeving en de ouders van de jongeren?

In deze derde bijeenkomst van Kracht in Actie gaan we – jongeren, professionals en politici – in op bovenstaande vragen, maar kijken we ook hoe de kracht van jongeren die het juist goed doen in Rotterdam meer zichtbaar kan worden; zodat niet de negatieve uitzonderingen, maar de positieve krachten de boventoon gaan voeren in de stad.

Datum: 28 oktober 2010
Tijd: 19.00 (inloop), start 19.30 uur
Locatie: P.I. Rotterdam, locatie Noordsingel 115

Welkom: Kemal Orhan, afdelingshoofd P.I. Rotterdam, locatie De Schie

Inspiratie:
– Jonathan Martinez: (oprichter Stichting Waarheid)
– Dagmar Oudshoorn: (Burgemeester Uithoorn)

Presentatie: Ahmed Larouz en Najoua Bijjir
Vermaak: Dr. Johnny Love & MC Aldrin

Let op!
Deelname aan de bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is verplicht! Dat kan via het inschrijfformulier. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 25 oktober aanstaande. Vanwege de strenge beveiliging bij de ingang van het complex raden wij je aan om je uiterlijk 19.15 uur te melden.

Op www.krachtinactie.nl en op de bijgevoegde flyer is meer informatie te vinden. Wij verwelkomen je graag op 28 oktober!

Met vriendelijke groet,
Namens het team van Kracht in Actie

Ahmed Larouz (Bridgizz)
Najoua Bijjir (Webate)
Mariëtte Hameeteman (LOKAAL)