Scroll Top
Notweg 32 ● 1068 LL Amsterdam

DOE MEE AAN HET DEBAT OVER DE JUISTE STUDIEK

Published on: 30 Sep, 2010  |   Author: webmaster

Flyer_KIA_okt_digitaal-1.jpg

Lokaal, Webate en Bridgizz nodigen je van harte uit om deel te nemen aan het debat Jouw opleiding. Een debat over onderwijskansen, schooluitval, studiekeuzes en stageplaatsen. Het debat vindt plaats op 7 oktober a.s. vanaf 19.30 uur op de Hogeschool Rotterdam.

Het debat gaat over het maken van de juiste studiekeuze. Uit cijfers blijkt dat ongeveer 60% van de allochtone jongeren binnen een jaar stopt met zijn of haar studie. De grootste oorzaak van de uitval is een verkeerde studiekeuze; zij hebben een ander idee over de arbeidsmarktperspectieven, beloning en status. Dit leidt in vele gevallen tot onderprestatie of frustratie.

Hoe kan dat? En hoe kunnen wij – de stad, docenten, de politiek – ervoor zorgen dat de jongeren de juiste keuze maken? De studiekiezers worden het liefst begeleid en ondersteund door ouders (vanuit de opvoeding), gevolgd door docenten en decanen op middelbare scholen. Maar ook bij het bedrijfsleven ligt de belangrijke taak om zowel jongeren als ouders voor te lichten. Daardoor kunnen de carrièremogelijkheden en arbeidsmarktperspectieven in een stad zichtbaar worden gemaakt en kan talent beter worden benut.

In deze tweede bijeenkomst van Kracht in Actie gaan we in op hoe we de onderwijskeuzes van jongeren positief kunnen beïnvloeden. Studenten, leerlingen, ouders, politici, onderwijsdeskundigen, docenten en belanghebbenden zijn uitgenodigd om mee te debatteren.

Locatie voor het debat is de Symposiumzaal van de Hogeschool Rotterdam, Museumpark 40 te Rotterdam. Deelname is gratis en aanmelden kan via email info@krachtinactie.nl. Opwww.krachtinactie.nl en op de bijgevoegde flyer is meer informatie te vinden over wat, wie en wanneer.

Wij zien en horen je graag op 7 oktober aanstaande!

—————————————————————————————————
Noot voor de redactie

Voor meer informatie en aanmeldingen, kunt u bellen naar: Mariette Hameeteman 010 – 4433065 | Nissrine Kohen 06-48078010 Of mail naar: info@krachtinactie.nl lwww.krachtinactie.nl