Scroll Top
Notweg 32 ● 1068 LL Amsterdam

Kracht in Actie

Kracht in Actie

In Rotterdam wonen, werken en leven mensen met allerlei achtergronden. Of je roots nu liggen in Suriname, Engeland, Turkije, Roemenië, China, Marokko of gewoon Nederland, voor iedereen geldt dat het belangrijk is dat je je thuis voelt in de stad. En dat je je talenten kunt ontwikkelen en mogelijkheden hebt om te laten zien wat je in huis hebt.

Die dingen zijn niet alleen belangrijk voor jezelf, maar ook voor de stad als geheel. Rotterdam wordt sterker door mensen met ambities; Rotterdammers die hun kracht gebruiken om verder te komen en daarbij misschien wel (onbewust) anderen inspireren hetzelfde te doen. Zo wordt Rotterdam een stad waar jij en anderen zich prettig voelen.

Een beetje van jezelf en een beetje van…
Hoewel de mate waarin jouw kracht zichtbaar wordt voor een groot deel afhankelijk is van jezelf, komt het natuurlijk niet alleen maar van één kant; de stad – de mensen, de instellingen, de bedrijven – moet je wel de kansen en de kaders bieden om die talenten te kunnen ontplooien. Dat doet de stad al, maar daar wil ze nog beter in worden.

Daarom hoort Rotterdam graag hoe jij bent gekomen waar je nu staat. Zodat er dingen kunnen worden aangepast of verbeterd. Wat was er goed, waar liep je tegenaan? Door wat of wie ben je verder geholpen? En hoe kunnen mensen als jij nog meer gestimuleerd worden het beste uit zichzelf te halen?

Vijf bijeenkomsten, vier thema’s
Over die kracht, hoe je die inzet en hoe je met die kracht anderen kunt aanspreken, praten we in vijf stedelijke maar kleinschalige bijeenkomsten. Vier bijeenkomsten hebben elk een eigen karakter en thema: integratie, onderwijs, werk en veiligheid. De randvoorwaarden binnen die thema’s moeten ‘kloppen’ wil jouw kracht optimaal tot uiting kunnen komen. In de slotbijeenkomst worden onder andere de uitkomsten van de vorige gesprekken gepresenteerd.

De vijf bijeenkomsten zijn een zoektocht naar hoe jouw kracht beter zichtbaar kan worden. Tegelijk word je door anderen geïnspireerd om kracht in actie om te zetten; in elke bijeenkomst spelen namelijk twee inspirators een rol. Deze bijzondere mensen zijn verbonden aan Be InspiR’d en hebben altijd een directe link met het thema van de avond. Naast de inspirators is bovendien een klein aantal experts aanwezig.

Kracht in Actie is een samenwerking van stichting LokaalBridgizz en Webate.

meer informatie is www.krachtinactie.nl

 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.