Scroll Top
Notweg 32 ● 1068 LL Amsterdam

Ngagement 2010

Ngagement
Ngagement staat voor betrokkenheid in de breedste zin van het woord. Met Ngagement willen we graag betrokkenheid duurzaam maken, verbinding leggen tussen verschillendedisciplines en sectoren om zo acceptatie te bevorderen.

Ngagement gaat niet alleen om de maatschappelijke betrokkenheid. Ngagement gaat om alle vormen van betrokkenheid in de samenleving: Economie en ondernemerschap, politiek, maatschappij, onderwijs, innovatie, burgerschap en duurzaamheid.

Ngagement projecten

In 2010 willen we middels verschillende activiteiten de betrokkenheid bevorderen, o.a.:

  • Ngagement Day – een (internationale) dag om betrokkenheid te vieren
  • Ngagement City – verschillende betrokkenheidactiviteiten door de hele stad
  • Ngagement EXPO – een beurs om betrokkenheid tussen bedrijven te bevorderen
  • Bewoners Talk – bij mensen thuis worden dialooggesprekken en workshops gehouden
  • Be Ngaged – betrokkenheidfestival gericht op jongeren om de politieke en maatschappelijke betrokkenheid te vergroten
  • Ngaged Networks – netwerken aan elkaar koppelen om meer van elkaar te leren en elkaar te versterken

 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.