Scroll Top
Notweg 32 ● 1068 LL Amsterdam

Face it! Oordelen op ‘t eerste gezicht

Face It! Oordelen op het eerste gezicht - Tentoonstelling Joods Historisch Museum

Joden hebben een grote neus, Arabieren dragen een baard en Marokkanen en Surinamers praten ‘anders’. Stereotypen en vooroordelen, we komen ze tegen op social media, op tv, maar ook als we naar elkaar kijken. We maken razendsnel een eerste inschatting, gebaseerd op beelden die binnenkomen én beelden die we al kennen. Dat snelle inschatten heeft een functie. Maar kloppen onze eerste oordelen altijd?

Het Joods Historisch Museum nodigt u uit voor Face it! Oordelen op ’t eerste gezicht waarin onderzocht wordt hoe beeldvorming tot stand komt. Aan de hand van de thema’s baard, stem, neus, ogen en hoofdbedekking worden verrassende historische en hedendaagse objecten, documenten, geluidsopnames, beelden en films getoond die laten zien dat er in het actuele maatschappelijke debat over culturele diversiteit een hoop grijs zit, tussen het zwart en het wit.

De tentoonstelling Face it! Oordelen op ‘t eerste gezicht, is van 19 december 2016 tot en met 16 april 2017 te zien en toont bezoekers op een interactieve manier hun eigen en andermans vooroordelen.

Bezoek de website van het Joods Historisch Museum voor meer informatie.